Aktywność muzyczna i nauka wiersza – Starsza integracyjna

Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu.- Nauka wiersza E. Stadtmuller.

Do pracy potrzebne będą:

 1. Zabawa na powitanie ,, Witamy się różnymi częściami ciała”. Rodzic , a później dziecko nazywa część ciała i mówi witamy się np. głowami, łokciami .
 2. Siadamy wygodnie: Posłuchaj wiersza Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu. – Pokaż,pokaż marcu, co tam mieszasz w garncu. – mieszam śniegi, mieszam deszcze, więc na świecie zimno jeszcze. Szarobure dni, a wiosenka śpi. – Pokaż,pokaż marcu, co tam mieszasz w garncu. -Chociaż chłodno jest na razie, już na wierzbach kwitną bazie, słonko uśmiech śle. Wiosno pośpiesz się! – Pokaż,pokaż marcu, co tam mieszasz w garncu. – Już dokoła pachnie wiosną, a mnie w garncu kwiatki rosną oraz kiełki zbóż, kwiecień już tuż-tuż
 3. Rozmowa na temat wiersza R: Jakie mamy pory roku? Dz: Pory roku to : wiosna , lato, jesień , zima. R: Jak nazywa się obecna pora roku ? Dz.: To wiosna R: Jaki teraz mamy miesiąc ? Dz.: Teraz jest marzec R: Co marzec mieszał w garncu ? Dz.: Marzec mieszał: śniegi , deszcze bazie, kwiaty , kiełki zbóż R: P czym można poznać , że jest już wiosna ? Dz.: Pojawiają się pąki na drzewach ,dzień staje się coraz dłuższy, pojawiają się pierwsze kwiaty, wracają ptaki, budzą się zwierzęta z zimowego snu.
 4. Zabawa ,, Lusterko”. Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie. Najpierw rodzic wykonuje dziwne śmieszne miny , dziecko powtarza. Następnie zamiana dziecko wykonuje miny rodzic powtarza.
 5. Nauka wiersza. Rodzic recytuje fragment wiersza- dziecko powtarza.
 6. Zabawa ruchowa ,, Wiosenna pogoda”. Maszerujemy w miejscu lub po pokoju na sygnał np. deszcz naśladujemy padający deszcz słonko – wyciągamy ręce do góry i naśladujemy słońce. Wiatr -ręce przechylamy z boku na bok itp.
 7. Rysowanie marcowego garnca – ilustracja do wiersza

,, Wiosna” A. Vivaldiego – słuchanie muzyki klasycznej

 1. Zabawa ,, Co to gra”. – Rodzic uderza w różne przedmioty – dziecko rozpoznaje i nazywa.
 2. Słuchanie muzyki -,,Wiosna” A. Vivaldiego – posłuchaj uważnie muzyki. Proszę dziecku podać nazwę słuchanego utworu
 3. Rozmowa na temat utworu. R : Czy podobał ci się utwór? Jaki tytuł miał utwór Dz. Utwór nosił tytuł Wiosna Jaki nastrój miała muzyka? Dz.: wesoły R: Jaka była muzyka wolna czy szybka? Dz.: Muzyka była szybka R: O czym opowiadała muzyka ? Dz.: Odpowiedzi mogą być różne w zależności od wyobraźni dziecka .
 4. Zabawa ruchowa ,, Taniec wiosny” do melodii utworu z wykorzystaniem cienkich szalików, apaszek. Puszczamy melodię i poruszmy się w dowolnie w jej tempie machając apaszkami.
 5. Zabawa ,, Prawda i fałsz”. Rodzic mówi różne zdania, jeżeli to prawda dziecko np. klaszcze, jeżeli fałsz – dziecko tupie.

Przykładowe zdania:

 1. Wiosną kwiaty rosną
 2. Wiosną zwierzęta zapadają w zimowy sen.
 3. Wiosną spadają liście z drzew.
 4. Wiosną pojawiają się pąki na drzewach.
 5. Wiosną wracają ptaki : bociany, jaskółki, skowronki.
 6. Wiosną lepimy bałwanki
 7. Wiosną budzą się owady: motyle, pszczoły.