Nowa informacja o naborze

Listen to this article

Szanowny Rodzicu!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz jednocześnie trwającym naborem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych informuję, że do dnia 24 marca 2020r. mogą skorzystać Państwo
z dwóch sposobów złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 1. W przypadku naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. Wniosek należy przesłać elektronicznie za pomocą systemu Vulcan.
 2. Pozostałe dokumenty można złożyć w wersji papierowej do placówki lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania wymaganych pozostałych dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich drogą elektroniczną na właściwy adres e-mailowy placówki.
  W przypadku wersji papierowej informuję , że w placówkach przy wejściu znajdować się będą od dnia 17 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz urny, do których możecie Państwo wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

Ewentualne konsultacje udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/Candidates/Add

 1. W przypadku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:
  1. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem rekrutacyjnym można dostarczyć w wersji papierowej lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania dokumentów i przesłania ich na adres e-mailowy konkretnej placówki. Również w tych placówkach
   w przypadku przekazania wersji papierowej dokumentów informuję, że przy wejściu znajdować się będą od dnia 17 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz urny, do których będziecie mogli Państwo wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

Ewentualne konsultacje udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową.

W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu należy łącznie z wymaganymi dokumentami złożyć oświadczenie o zatrudnieniu pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji, a właściwy dokument z zakładu pracy będzie można dostarczyć w późniejszym terminie do konkretnej placówki.

Wykaz adresów e-mailowych wszystkich jednostek oświatowych prowadzących postępowania rekrutacyjne:

’Przedszkole Publiczne Nr 4′ -przedszkole495@wp.pl

’Przedszkole Publiczne Nr 8′ -przedszkole_nr8@wp.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 9′ -mkanderska@vp.pl

’Przedszkole Publiczne Nr 12′ – pp12@op.pl

’Przedszkole Publiczne Nr 13′ -pp13wloclawek@op.pl

’Przedszkole Publiczne Nr 14′- przedszkole14wloclawek@wp.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 16′ – przedszkole16-wloc@wp.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 17′ – pp17@op.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 19′ -przedszkole19@o2.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 22′ -przedszkole22@satfilm.net.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 25’ – przedszkole25@o2.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 26 – kontakt@kujawskaprzystan.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 27′ – pp27@vp.pl

’Przedszkole Publiczne Nr 29′ -pp29wloclawek@onet.p

'Przedszkole Publiczne Nr 30′ – pp30@op.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 32 – przedszkole32.wloclawek@wp.pl

’Przedszkole Publiczne Nr 35′- pp35@op.pl

'Przedszkole Publiczne Nr 36′- pp36-wloclawek@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10 -sekretariat@sp10wloclawek.pl

Szkoła Podstawowa Nr 12 – szkolaisp12@o2.pl

Szkoła Podstawowa Nr 14 – sp_14wloclawek@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 18 – sp18sekretariat@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 19 – sp19@op.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 – nr2nr2@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 22 -zs9wloclawek@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 23- sp23wloc@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 – sp3wlocl@gmail.com

Szkoła Podstawowa Nr 5 – Integracyjna –sekretariat@sp5.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7 -sp7wloc@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – sekretariat@zsp1.pl

Zespół Szkół Muzycznych – sekretariat@zsmwlo.edu.pl

Zespół Szkół Nr 11 -pspwloclawek@op.pl

Zespół Szkół Nr 8 – zs8wloclawek@onet.pl