Zdjęcia z realizacji zadań 3 i 4-latków – 01.06.2020 – 05.06.2020

Zdjęcia z realizacji nauczania zdalnego w grupach 3 i 4-latków w okresie od 01.06.2020r. do 05.06.2020r.