Zajęcia z psychologiem – grupa II integracyjna

Zajęcia rozwijające kompetencje – emocjonalno-społeczne z Panią Kasią – psychologiem przedszkolnym w grupie II integracyjnej