Zajęcia w grupie I integracyjnej

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w grupie I Integracyjnej.