Tydzień Mózgu – 15.03.2021

Pierwszy dzień z Tygodnia Mózgu. Oglądanie filmu „Jak działa mózg” oraz pogadanka dotycząca filmu oraz książki „Sen Alicji – czyli jak działa mózg”. Oglądanie bajki edukacyjnej „Było sobie życie – mózg”.