Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia – 3 latki

6.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali, praca z grupką dzieci i indywidualnie.

8.10 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe, czynności higieniczno-sanitarne.

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

9.00 – 9.15 – Zajęcia zorganizowane z całą grupą zgodne z podstawą programową.

9.15 – 10.45 – Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybrana zabawką. Zajęcia z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Zabawy ruchowe. Zorganizowane czytanie książek. Spacery w najbliższym otoczeniu.

10.45 – 11.00 – Przygotowanie do pierwszego dania; prace porządkowe, czynności higieniczno – sanitarne.

11.00 – 11.30 – Obiad – pierwsze danie.

11.30 – 11.45 – Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do leżakowania.

11.45 – 12.45 – Leżakowanie

12.45- 13.00 – Ubieranie dzieci po leżakowaniu, czynności higieniczno –sanitarne; przygotowanie do obiadu (II danie).

13.00 – 13.30 – Obiad – drugie danie.

13.30 – 13.45 – czynności higieniczno-sanitarne po obiedzie

13.45 – 14.00 – utrwalanie wierszy, piosenek, zabawy pod kierunkiem nauczyciela.

14. 00 – 14.20 – podwieczorek

14.20 – 16.30 – Zabawy w klasie w kącikach zainteresowań. Praca z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Kontakty okolicznościowe z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Rozchodzenie się dzieci po godzinie 14.00.

Ramowy rozkład dnia 4 – 5 – 6 latki

6.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w Sali, praca z grupką dzieci i indywidualnie.

8.10 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe, czynności higieniczno-sanitarne.

8.30 – 8.55 – Śniadanie.

8.55 – 9.00 – Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne z przerwą.

10.00 -10.25 – Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybrana zabawką. Zajęcia z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Zabawy ruchowe. Zorganizowane czytanie książek. Spacery w najbliższym otoczeniu.

10.25 – 10.30 – Przygotowanie do pierwszego dania i deseru, prace porządkowe, czynności higieniczno – sanitarne.

10.30 – 10.50 – Obiad – pierwsze danie i deser.

10.50 – 11.00 – Czynności higieniczno-sanitarne.

11.00 – 12.15 – Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybrana zabawką. Zajęcia z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Zabawy ruchowe. Zorganizowane czytanie książek. Spacery w najbliższym otoczeniu.

12.15- 12.25 – Czynności higieniczno – sanitarne.

12.25 – 12.50 – Obiad – drugie danie.

12.50- 13.00 – Czynności higieniczno-sanitarne.

13.00- 16.30 – Zabawy w klasie w kącikach zainteresowań. Praca z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Kontakty okolicznościowe z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.