Programy

Na wniosek nauczycieli i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku dopuszcza do użytku w placówce następujące programy wychowania przedszkolnego:

L.p.

Tytuł programu

Autor

Numer dopuszczenia

Grupa wiekowa

1.

„Nasze przedszkole”

Kwaśniewska M.,

Żaba – Żabińska W.

4356/1/13/14

3,4,5,6 latki

2.

Program zajęć z języka angielskiego – „Angielski na wesoło”

E. Czachowska

4356/4/13/14

3,4,5,6 latki

3

Autorski program nauczania religii

I. Dębicka

4356/5/13/14

5,6 latki

4.

„Mali odkrywcy”

B. Tanalska, I. Jankowska,

D. Kosińska,

D. Lewandowska

4356/6/13/14

3,4,5,6 latki

5.

Program wychowawczy

I. Jankowska

4356/7/13/14

3,4,5,6 latki

6.

Program adaptacyjny – „Dzielny przedszkolak”

D. Kosińska, I. Okulska

4356/8/13/14

3,4 latki