Informacja dla Rodziców dzieci z klas „0”

Listen to this article

Informacja dla Rodziców dzieci z klas „0”

Informujemy o trwającym naborze na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z klas „0” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pt. „Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek”.

Zajęcia adresowane są do dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Mają na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci oraz konsultacje z rodzicami pod kątem doskonalenia kompetencji wychowawczych.

Początek zajęć: luty 2019r.; czas trwania: 1 semestr roku szkolnego 2018/2019.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu: 54 232-29-19 lub osobiście w siedzibie Poradni przy ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku. Termin przyjmowania zgłoszeń: koniec lutego 2019r. Dzieci są kwalifikowane do zajęć według kolejności zgłoszeń oraz po rozmowie rodzica(ów) z prowadzącymi.

Szczegółowych informacji udzielają: mgr Alicja Ziółkowska – pedagog i mgr Janna Kwiecińska – psycholog.