Dzień Matematyki w grupach integracyjnych

Dzień Matematyki w grupie I i II integracyjnej.