Terapia rehabilitacyjna. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania dziecka i korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachęcamy do ćwiczeń.