Wyzwanie nr 13

Wyzwanie nr 13. (2.04) Świetni z was są konstruktorzy,Każdy pociąg wnet ułoży.Niech zabawki już wsiadają,Mocno teraz się trzymają.Bo ich czeka dziś przygoda,Prędko, prędko czasu szkoda