Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 22.06.2020

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do pobrania: zadania

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48