„Bezpieczne ferie”

Lekcja 3 programu „Dzieci Uczą Rodziców”.