Wprowadzenie pojęć matematycznych

Grupa 6 -latków, wprowadzanie pojęć matematycznych. Cyfra 7 – posługiwanie się liczebnikiem porządkowym 7.