Podsumowanie akcji „Serce za odwagę”

Podsumowanie akcji „Serce za odwagę”Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.